Akreditirano poročilo za 
krmilnik elektromotorja

Naložbo sofinancirata RS In EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Akreditirano poročilo za krmilnik elektromotorja

Operacija »Akreditirano poročilo za krmilnik elektromotorja« je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa: "SKLOP C - CERTIFIKATI".

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultat operacije bo pridobitev akreditiranega poročila za krmilnik elektromotorja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 9.999,99 EUR, v okviru javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa C - CERTIFIKATI. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na http://www.eu-skladi.si.

+386 2 4612907

Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenia

©2020  EMSISO d.o.o