top of page

APTACS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naziv programa: Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike - APTACS 

Rak predstavlja enega izmed dveh najpogostejših vzrokov smrti v Sloveniji kakor tudi drugje na svetu. Skupaj s srčno žilnimi boleznimi sta leta 2013 predstavljala vzrok kar 70 odstotkov vseh smrti na svetu. Rak je bolezen, ki korenito spremeni kvaliteto življenja in se v mnogih primerih konča s smrtjo – samo leta 2008 je po svetu za rakom zbolelo 12,7 milijonov ljudi, umrlo pa 7,6 milijona. Z razvojem tehnologije in njeno povečano dostopnostjo pa se izboljšujejo tudi zmožnosti za boj s to boleznijo. Ena takšnih tehnologij je protonska terapija, ki predstavlja učinkovito napredno metodo, saj je izboljšana oblika radioterapije, ki uporablja protone za uničevanje obolelega tkiva. Pri protonski terapiji se v primerjavi z ostalimi oblikami radioterapije večina energije sprosti na točno določenem mestu in določeni globini, pri čemer je absorbirana energija pred in za to globino zanemarljivo nizka. Takšno obsevanje ima zato tudi veliko manj stranskih in neželenih učinkov v primerjavi z obsevanjem z rentgensko terapijo. Protonska terapija je še posebej priporočljiva in veliko bolj primerna kot konvencionalna radioterapija, za zdravljenje rakavih obolenj pri otrocih in mladostnikih.

 

Namen in cilj operacije APTACS je razviti inovativno tehnološko rešitev »Napredni kontrolni sistem za medicinske pospeševalnike za zdravljenje raka s protonsko terapijo«, katerega prednost v primerjavi s produkti na trgu bo predvsem boljša zanesljivost, natančnost, usklajenost in hitrost delovanja, s čimer bomo dosegli konkurenčno prednost s prehodom na naslednjo generacijo terapije na področju protonskega zdravljenja raka. 

Glavni cilji operacije APTACS so razvoj:

  • MMF – Medical middleware framework;

  • Sistema za arhiviranje informacij o delovanju pospeševalnika in njegovih komponent;

  • Sinhronizacije časovnega izvajanja funkcij komponent naprave za medicinski pospeševalnik;

  • Varnostnega sistema za medicinske pospeševalnike,

  • Naprednega kontrolnega sistema za medicinske pospeševalnike.

 

Rezultat operacije bo tako prvi napreden in natančen univerzalni kontrolni sistem, ki bo razvit namensko za protonsko terapijo in bo upošteval vse specifike terapije in delovanja takih sistemov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si. Višina sofinanciranja operacije znaša 481.479,70 EUR.

bottom of page