top of page

emDriveDEG

spirit.jpg

Naložbo sofinancirata RS In EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Krmilnik elektromotorja z »degraded mode operation«

emDriveDEG

Trg avio industrije vse pogosteje išče rešitve krmilnikov, ki omogočajo delovanje v degradiranem načinu.

»Degraded mode« delovanje lahko opišemo kot delovanje krmilnika z zmanjšanimi »performancami« po detekciji napake. Kot vsaka elektronska naprava je tudi krmilnik motorja podvržen možnosti napake na elektronskih sklopih iz različnih vzrokov. Boljši krmilniki take napake zaznajo – imajo implementirane zaščitne funkcije in se izključijo. Tako delovanje ob izpadu je povsem sprejemljivo v industrijskih in avtomobilskih aplikacijah, v avio aplikacijah pa je nezaželeno.

V avio aplikacijah je velika prednost, če krmilnik lahko zazna napako, spremeni  algoritem delovanja in nato deluje z zmanjšanimi »performancami« (naprimer manjša moč, večje utripanje navora motorja, ...). Tak način delovanja s tujko imenujemo »degraded mode operation«

Tipični scenarij je odpoved dela močnostne stopnje krmilnika električnega motorja med vzletom letala. Takrat je krmilnik motorja najbolj obremenjen in verjetnost napake je zato največja. Če je krmilnik sposoben v primeru zaznane napake delovati naprej z zmanjšanimi »performancami«, bi to pomenilo bistveno manjše varnostno tveganje, napram popolni odpovedi.

Ožji cilj projekta je zato izdelava krmilnika električnega motorja za avio industrijo, ki bo sposoben zaznati napake na električnem vezju in nato delovati naprej z zmanjšanimi »performancami«.  Tak izdelek na avio trgu še ne obstaja, nekateri koncepti za avtomobilski trg se razvijajo v raziskovalnih inštitucijah fakultet.

Tak krmilnik motorja bo prav tako izpolnjeval bodoče zahteve zakonodaje, ki ureja zanesljivost električnih zračnih plovil. Prvi tak primer je zahteva po redundanci  ali »degraded mode operation pri quadrokopterjih« za profesionalno uporabo, ki je uzakonjena že v večini evropskih držav.

Operacijo delno financirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Več o tem si lahko preberete na http://www.eu-skladi.si. Vrednost sofinanciranja znaša 191.677,85€.

bottom of page