top of page

KOC IKT

Logotip_vsi_trije_skupaj.png

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij

Projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (KOC IKT) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022, ki ga je objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, in se izvaja v okviru operacije Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019 – 2022 skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij bo zagotovil napredno usposobljene kadre za prodor partnerjev na nove trge na področju uporabe IKT tehnologij. Pri tem se rešujejo družbeni izzivi ter razvija pametne rešitve na področju pametnih mest in skupnosti, energetike, mobilnosti, zdravstva, krožnega gospodarstva, vesoljskih tehnologij, znanstvenih infrastruktur, itd. IKT trg je zelo hitro rastoč trg in tehnološko zahteven. Trenutna ocena globalne vrednosti trga na področju IKT je pribl. $5.342 milijard. V prihodnjih desetletjih se v svetovnem merilu pričakujejo velike naložbe različnih držav v digitalizirano industrijo 4.0, gradnjo novih pametnih mest in pametno družbo 5.0. Po svetu vsakodnevno uvajajo nove »pametne storitve« za uporabnike, vsakodnevno nastajajo novi poklici, pri čemer je nujno, da tudi slovenska podjetja aktivno sodelujejo. Hitra rast trga IKT tehnologij zahteva hitro prilagajanje podjetij, produktov in rešitev potrebam kupcev; spremljanje in poznavanje najsodobnejših standardov, trendov in tehnologij. Za zagotavljanje svetovne uspešnosti in konkurenčnosti podjetij je izjemnega pomena razvoj najsodobnejših rešitev. Stalno vlaganje v kader je tako nujno. To je tudi osnova za sodelovanje IKT podjetij pri razvoju rešitev tudi na drugih področjih. Večino zaposlenih v IKT panogi ima tehnično formalno izobrazbo, zato je razvoj mehkih in podjetniških kompetenc ključnega pomena. Nekatera partnerska podjetja imajo vrhunske rešitve, vendar zaradi pomanjkanja podjetniških kompetenc še nimajo zadostnega poslovnega uspeha. V Koc-PMiS (KOC 2.0) smo identificirali primanjkljaje kompetenc na IKT, ki jih s KOC-IKT neposredno naslavljamo.

 

Glavni namen projekta KOC IKT je dvig kompetenc, produktivnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih in krepitev konkurenčnosti ter sodelovanja med partnerskimi podjetji preko neformalnih oblik usposabljanj.

 

Cilji projekta

 

Ključni cilj projekta je zagotoviti napredno usposobljen kader za prodor partnerjev na nove trge na področju IKT tehnologij. Z usposabljanji bomo pokrili vseh 6 področij Horizontalnega prednostnega področja IKT: digitalna transformacija, internet stvari, storitve na internetu, kibernetska varnost, visokozmogljivo računalništvo in veliki podatki ter umetna inteligenca. V okviru celotnega projekta se bo poudarjal pomen vseživljenjskega usposabljanja kadra, kar je pri hitri rasti trga IKT tehnologij nujnega pomena. Prizadevali si bomo tudi za širši družbeni vpliv. S projektom želimo med drugim povečati prepoznavnost kompetenc prihodnosti na področju IKT ter s sodelovanjem z univerzami usmerjati kurikulum. S projektom bomo povezali partnerska podjetja, s ciljem dolgoročnega sodelovanja na raziskovalno-razvojnih in produkcijskih projektih.

 

Sestava konzorcija:

 

  • Projektna pisarna: Cosylab d.d. (prijavitelj); Kompetenca d.o.o.

  • Partnerji: Cosylab d.d.; Kompetenca d.o.o.; Iskratel d.o.o.; Geodetski Zavod Celje; Inkolteh d.o.o.; Nova Vizija d.d.; Igea d.o.o.; Razvojni Center Irc Celje d.o.o.; Src d.o.o.; Viris d.o.o.; Sunesis d.o.o.; Kivi Com d.o.o.; Vahta d.o.o.; Result d.o.o.; Src Infonet d.o.o.; Goinfo d.o.o.; Projekt Ip d.o.o.; Inkubator d.o.o.; Marand d.o.o.; Zzi d.o.o.; Emsiso d.o.o.; Elaphe d.o.o.; Editor d.o.o.; Arctur d.o.o.; Xlab d.o.o.; Optiweb d.o.o.; Netica d.o.o.; Crmt d.o.o.; Margento R&D d.o.o.; Business Solutions d.o.o.

prvo leto_KOC IKT.png
bottom of page