top of page

SPOT

gospodarskiRazvojTehnologijo.jpg
SPOTlogo.png

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Razvoj samoadaptivnih gospodinjskih aparatov na osnovi prebojnih tehnologij

V okviru projekta SPOT bomo v konzorciju podjetij in raziskovalnih institucij na osnovi poglobljenih raziskav in razvoja realizirali globalni tehnološki preboj na področju ustvarjanja samoadaptivnosti gospodinjskih aparatov. Razvite rešitve bodo omogočile, da bodo gospodinjski aparati sami zaznavali ter prepoznavali ključne parametre ter nato samodejno prilagajali svoje delovanje z uporabo naprednih tehnologij. Uporabnik bo v veliki meri razbremenjen nastavljanja in upravljanja z napravami. Kakovost bivanja s tovrstnimi napravami prihodnosti bo v določenih segmentih nepredstavljivo višja glede na omejitve, ki smo jih vajeni na sedanji stopnji tehnologije. Vse v projektu predlagane rešitve temeljijo na področju sistemov za zaznavanje – senzorji, sistemov za izvedbo – aktuatorji ter naprednih upravljalnih sistemov, aktivaciji sodelovanja MSP, večje industrije in akademije ter implementaciji razvitih samoadaptivnih prebojnih tehnologij. V okviru konzorcija se združuje 7 partnerjev, in sicer tri slovenske raziskovalne institucije in štiri ključna inovativno naravnana podjetja, ki delujejo transdisciplinarno in komplementarno. Z realizacijo projekta se bo občutno okrepil konkurenčni položaj partnerjev konzorcija SPOT na globalnih trgih. Vzpostavljena platforma tesnega sodelovanja raziskovalnih institucij z gospodarstvom bo v okviru projekta ustvarila sinergije ter kritično maso kompetenc, ki bodo omogočale resnične globalne razvojno-raziskovalne preboje.

Projekt SPOT, ki bo trajal do februarja 2020, je vreden 3 milijone evrov, od tega bosta 2 milijona evrov sofinancirala Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek javnega razpisa. Projekt se izvaja v okviru razpisa "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)". Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si in https://www.gov.si/. Na spletni strani projekta http://spot-gorenje.si bodo objavljene aktualne informacije o poteku in rezultatih projekta. Poleg Gorenja, ki je nosilec projekta, v konzorciju sodelujejo še Emsiso d.o.o., Skylabs, vesoljske tehnologije, d.o.o., Ebm-Papst Slovenija  d.o.o., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Tecos (Razvojni center orodjarstva Slovenije) in Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.

bottom of page