top of page

Vavčer

Slovenski_podjetniski_sklad_logo.png

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Podjetje Emsiso d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za zaščito intelektualne lastnine« uspešno pridobilo sofinanciranje zaščite blagovne znamke.

 

Namen vavčerja:

  • Pomagati in spodbuditi podjetja k zaščiti intelektualne lastnine in s tem pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca

  • Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti

  • Vavčer je na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk, modelov

  • MSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vseh vrst intelektualne lastnine

  • Zunanji strokovnjaki so lahko: patentni zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov (vodi urad RS za intelektualno lastnino), tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi. prevajalci vlog za pridobitev patentov, znamk, modelov

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Podjetje Emsiso d.o.o. je na javnem razpisu za »Vavčer za pripravo digitalne strategije« uspešno pridobilo sofinanciranje priprave digitalne strategije za podjetje Emsiso.

 

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij.

 

Digitalna strategija zajema vse tri elemente:

  • Oceno stanja na področju digitalizacije,

  • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in

  • Pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si in Slovenskega podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/

bottom of page